Cùng với tiến bộ của xã hội, những đòi hỏi cần đáp ứng của con người càng nhiều, nhu cầu của khách du lịch ngày càng cao. Trước đây, chỉ những người có thời gian mới có thể đi du lịch, nhưng ngày nay...