Chất thải nguy khốn là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy nan khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ loài người.

Tính đến tháng 12 năm 2006, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14.318 cở sở cung ứng công nghiệp, nhưng bây giờ chỉ có 122 cơ sở phân phối công nghiệp có quy mô cửa hàng, còn lại là các cơ sở nhỏ, quy mô động tác ở mức gia đình. Các cơ sở chế tạo có quy mô cửa hàng phân bố chủ yếu trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên và tập trung vào 8 nhóm ngành chính sau: cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; phân phối vật liệu thành lập; dệt may, da giày; chế biến nông sản thực phẩm; rượu bia và nước giải khát; dược phẩm và hoá chất dùng; khai thác tài nguyên; và các nhóm ngành khác như ngành cung ứng giấy, nhựa, cao su, pin, đồ gỗ gia dụng... Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcmVới đặc thù đơn nhất của mỗi nhóm ngành, mức độ phát thải các chất thải (lượng chất thải, khối lượng…) của mỗi nhóm ngành rất không giống nhau. Theo số liệu tổng hợp vào tháng 5 năm 2007, chỉ có 52 trong tổng số 122 cơ sở phân phối công nghiệp có quy mô cửa hàng gửi “thông báo thống kê về khối lượng, tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hiểm” về Sở Tài nguyên và Môi trường (chiếm 42,6% tổng số cửa hàng), với tổng lượng chất thải rắn cung ứng là 718.430 kg/tháng và 240 m3/tháng, 2.000 vỏ thùng/tháng (loại thùng phi chứa nguyên liệu loại 60 lít, 200 lít); tương đương 752 tấn/tháng. Lượng chất thải rắn chế tạo nguy khốn khoảng 265.474 kg/tháng và 74 m3/tháng, 65 vỏ thùng/tháng (tương đương 299 tấn/tháng), bao gồm các loại chất thải phổ biến tại các cơ sở như: dầu mỡ, dung môi, hoá chất thải, cặn dầu máy, cặn bùn, cặn sơn, cặn lắng có thể chứa kim loại nặng như Sắt, Man gan, Can xi…, vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in, sản phẩm giầy hỏng… Đây là một khối lượng chất thải nguy hại khá lớn, chiếm khoảng trên dưới 30% tổng lượng chất thải rắn chế tạo. Trong 8 nhóm ngành cung cấp công nghiệp, nhóm các ngành sản xuất khác phát sinh nhiều chất thải nguy hại nhất, trong đó chủ công là ngành cung ứng đồ gỗ gia dụng với tổng khối lượng là 226.976 kg/tháng và 74 m3/tháng, 15 vỏ thùng/tháng; đứng thứ 2 là ngành cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử với tổng khối lượng là 28.244 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Ngành cung ứng vật liệu thành lập có chất thải khá lớn, tuy không có nhiều chất thải nguy hại nhưng làm ô nhiễm nặng về môi trường về bụi và phế thải đổ bừa bãi, mất vệ sinh nơi sản xuất, ảnh hưởng đến các cơ sở cung ứng khác trong các khu công nghiệp. Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Với tổng lượng chất thải rắn công nghiệp tổng hợp được từ 52 trong tổng số 122 cơ sở công nghiệp là 752 tấn/tháng (trong đó chất thải rắn không gian nguy là 453 tấn/tháng, chất thải rắn nguy nan là 299 tấn/tháng), hay 25 tấn/ngày thì đã tương đương với 1/4 lượng phát thải chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (với tổng lượng 99,3 tấn/ngày); song theo ước tính chung, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trong tỉnh có thể lên tới 1.058 tấn/tháng, trong đó chất thải rắn nguy hiểm là 423 tấn/tháng.

Lượng chất thải rắn chế tạo nói chung và chất thải rắn nguy khốn tập trung cốt yếu trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và hai huyện Mê Linh và Bình Xuyên do tổng số cơ sở sản xuất của 4 đơn vị hành chính này chiếm 82,8% tổng số cơ sở sản xuất của toàn tỉnh.


Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện có 29 cơ sở cung ứng công nghiệp, tập trung chủ chốt trong khu công nghiệp Khai Quang, chiếm khoảng 23,8% số cơ sở cung ứng của toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2007, thành phố Vĩnh Yên là địa phương có số cơ sở sản xuất công nghiệp nhiều thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau huyện Mê Linh. Theo thông báo của 10/29 nhà phân phối trên địa bàn đô thị phát sinh ra lượng chất thải rắn là 114.935 kg/tháng và 220 m3/tháng, có chất thải rắn sinh hoạt là 200 kg/tháng; chất thải rắn cung cấp không gian nguy là 97.355 kg/tháng và 220 m3/tháng; chất thải rắn nguy hiểm là 17.380 kg/tháng. Chất thải rắn nguy hiểm chủ công được các cơ sở sản xuất thuê các cơ quan môi trường xử lý hoặc đốt. ước tính một cách sơ bộ lượng chất thải rắn gian nguy có thể phát sinh trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên sẽ vào khoảng 1.000 tấn/năm.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện có 14 cơ sở cung ứng công nghiệp, chiếm 11,5% số cơ sở chế tạo của tỉnh. Lượng chất thải gian nguy của 6/14 cơ sở cung ứng đạt 10.183 kg/tháng, 122 tấn/năm. Chất thải rắn nguy hại đã được đi chôn lấp hoặc bán, đốt hoặc thuê đơn vị đủ tác dụng xử lý. Trên thực tế, lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn lớn hơn nhiều lượng chất thải đã báo cáo của các cơ sở sản xuất. Theo ước tính sơ bộ, lượng chất thải rắn nguy khốn có thể lớn gấp 2 lần, tức là có khoảng 240-250 tấn/năm.


Huyện Mê Linh có 44 cơ sở phân phối công nghiệp, tập trung chủ chốt trong khu công nghiệp Quang Minh. Lượng chất thải rắn gian nguy của 16/44 cơ sở sản xuất ở Mê Linh là 15.058 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Chất thải rắn nguy khốn đã được các cơ sở phân loại, thu gom và chuyển các cơ quan môi trường xử lý. Theo thể loại chất thải rắn gian nguy thì hầu hết các cơ sở cung ứng đều phát sinh chất thải rắn gian nguy. bởi thế, lượng chất thải nguy hiểm trên địa bàn huyện có thể lớn gấp 2 lần lượng chất thải gian nguy đã thông báo của 16/44 cơ sở, tức là đạt khoảng 30 tấn/tháng và 100 vỏ thùng/tháng.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở cung ứng công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy hại của 3/14 cơ sở chế tạo là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn gian nguy đã được các cơ sở cung ứng thu gom, phân loại và đưa cơ quan môi trường xử lý hoặc để trong tập đoàn chưa xử lý và bán như người tiêu dùng chế tạo ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hiểm chưa thực sự đúng lao lý vì không hề tập đoàn hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có tính năng xử lý chất thải rắn nguy nan.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở sản xuất công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở phân phối công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc thù là chất thải rắn nguy khốn phát sinh trên địa bàn 5 huyện này ngày nay không đáng kể.

Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số cơ sở cung cấp cho thấy đa số các cơ sở phân phối chưa nhận thức gần như việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hại. Các cơ sở chế tạo để lẫn chất thải gian nguy với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một số cơ sở cung ứng liên doanh lớn như cơ quan Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng cách dùng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các tập đoàn môi trường và cái này thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở chế tạo tuy đã ứng dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy nan, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở sản xuất đều tự mình chôn lấp ngay trong cửa hàng, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các tập đoàn môi trường và dịch vụ thu gom, xử lý. bảng giá xử lý chất thải nguy hại