Khi thực hiện sự kiện bạn luôn muốn hoàn hảo 100%. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy, có hàng trăm nghìn nguy cơ thất bại có thể xảy ra. Có nhưng rủi ro được lường trước, cũng có nhưng nguy cơ thất bại kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong sự kiện là những ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hay là tích cực tới sự kiện.

Khi nào nguy cơ thất bại xuất hiện ?

nguy cơ thất bại trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào tới, đến tại giai đoạn nào.

Có thể kể đến một số nguy cơ thất bại sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng thực hiện

tương đối nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

tổ chức sự kiện họp mặt cuối năm

Phân loại nguy cơ thất bại phổ biến

rủi ro do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi đa số yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hoặc là thất bại, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng người tham gia.

rủi ro về con người: nguy cơ thất bại này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận những khâu trong sự kiện, gây ảnh hưởng đến ưu điểm chung và sự hoàn hảo của sự kiện. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là rủi ro do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hoặc quá ngắn. nguy cơ thất bại này cũng có thể đến trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm tổ chức chưa thật sự phù hợp với event.

rủi ro do bên B: đa số nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. rủi ro này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của những nguy cơ thất bại khác, có thể gây ra phá sản, ảnh hưởng đến uy tín bên tổ chức sự kiện.

cong ty to chuc su kien tat nien

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự kiện, đề ra giải pháp để hạn chế nguy cơ thất bại và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp thực hiện

Để hạn chế được các nguy cơ thất bại trong suốt quá trình thực hiện cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. nên xác định đa số hạng mục ưu tiên triển khai thực hiện, luôn luôn có phương án dự phòng khi nguy cơ thất bại xảy ra.