1. Bạn hiểu thế nào về Event logistics

Nếu bạn làm trong nghề thực hiện event thì bạn cũng đã biết Event logistics là như thế nào. Event logistics là tập hợp con người, hoạt động và 4 phương tiện kỹ thuật, vật chất để thực hiện, sắp xếp lịch trình nhằm triển khai nguồn lực làm nên một Event thành công. Nói một phương pháp dễ hiểu, Event logistics bao hàm việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát perfect đồ đạc, con người, dòng thông tin trước, trong và sau Event.

cho thue ghe su kien

Khi bạn nên một tấm backdrop thật đặc biệt dành cho sự kiện của mình hay là nên có một màn pháo sáng hoành tráng hoặc quá trình đưa rước khách VIP thật chu đáo, chuyên nghiệp, thì hãy đưa ra yêu cầu đó cho đội phụ trách Event Logistics.2. Vai trò của Event Logistics

Event Logistics như là người quản gia tận tụy. Chắc hẳn sẽ có khá nhiều người nhầm lẫn cho rằng Event Logistics liên quan đến thực thi là công việc rất đơn giản nên họ giao cho một vài người có kỹ năng trung bình đảm nhận. Nhưng có đa số người lại lầm tưởng nhân viên sự kiện Logistics là những người giúp đỡ họ chạy việc để họ có thời gian làm 5 việc cao siêu hơn như là quản lý hoặc tạo lập concept. bởi lẽ vậy, họ đinh ninh rằng kiểm soát công việc của đội Event Logistics thông qua check list một số gì đã làm và chưa làm là đủ để đảm bảo hiệu quả. Nhưng họ đã lầm.

cho thuê âm thanh

Khi mà hầu hết tất cả 3 công ty đều coi trọng sự kiên của họ hướng đến khách hàng như một công cụ quảng cáo hiệu quả, họ cũng chấp nhận đặt lên bàn cân hiệu quả của nó, có thể kết quả là tốt hay kém hiệu quả. Yêu cầu của khách tham gia thì ngày càng tăng và họ có xu hướng không bỏ qua cả những sơ suất nhỏ nhất từ nhà tổ chức. Chính tại vì vậy, vai trò của người làm sự kiện Logistics là vô cùng quan trọng, sự kiện Logistics không chu đáo cũng giống như bạn đi thi mà quên bơm mực đầy viết máy vậy. bởi vì vậy hãy để một số con người chu đáo và chuyên nghiệp lo phần hậu nên trong sự kiện.

nếu như mà Event đã diễn ra rồi, không có sự thay đổi nào có thể làm nó tốt nhất hơn. Sự hoàn hảo của bất cứ thể loại Event nào phụ thuộc chủ yếu vào việc lên kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, chuyên nghiệp, có cả kế hoạch B cho 5 trường hợp phát sinh đột xuất.

Chúng ta đang nói về vấn đề hậu nên trong Event. Event Logistics hoàn chỉnh chứng tỏ 5 người tổ chức Event đó chu đáo, chuyên nghiệp. Nếu ngược lại, sẽ gây ra cần những hệ lụy khó lường.