thiết bị mầm non Chính phủ đã trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không thu học phí và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non tại phiên họp sáng 12/9.

Hai cơ chế mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ ý kiến đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng hôm nay, 12/9.

Đó là không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ biến và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết lúc này, khung học phí mầm non, phổ thông quy định đối với các trường công lập khá thấp (khu vực thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; Quanh Vùng nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khu vực miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng).

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ . Ảnh: T.Q.

Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu tiền học phí. Tuy nhiên, tới lúc này Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn khoản học phí đối với giáo dục tiểu học, còn giáo dục trung học cơ sở, trẻ em mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn khoản học phí. vấn đề đó gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban soạn thảo đã nghiên cứu chính sách chi phí khóa học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 18 nước, trong số ấy có 4/18 nước miễn hoàn toàn ngân sách học phí với cả các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông; 6/18 nước miễn hoàn toàn tiền học phí đối với giáo dục mầm non; 18/18 nước miễn hoàn toàn tiền học phí đối với giáo dục tiểu học; 11/18 nước miễn học phí hoàn toàn đối với giáo dục trung học cơ sở; 8/18 nước miễn chi phí khóa học hoàn toàn đối với giáo dục trung học phổ thông.

Bên cạnh cơ chế miễn học phí, một số nước đã và đang thực hiện các chế độ giúp sức chi phí học tập cho học sinh như cung cấp miễn phí sách giáo khoa, cấp miễn phí vở ghi bài, vở viết, giấy bút, giúp đỡ dụng cụ thể thao, giúp sức tiền đi lại cho học sinh...

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm chi liên tiếp và chi thực hiện cơ chế chế độ cho học sinh miễn, giảm học phí theo quy định giờ đây, khi thực hiện cơ chế này, hàng năm, tổng kinh phí giá cả chi thêm để hỗ trợ để thực hiện chính sách này là: 4.730 tỉ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, cân bằng trong 20% chi ngân sách cho Giáo dục.

Trên cơ sở đánh giá tác động chính sách và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện cơ chế miễn ngân sách học phí như đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và giúp đỡ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện thông dụng, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng;

đảm bảo an toàn quyền bình đẳng trong giáo dục của người học thuộc diện phổ cập tại trường công lập và ngoài công lập; thể hiện tinh thần Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhiều hạnh phúc gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn khi cho con thuộc diện thông dụng đến trường.

Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện việc không thu chi phí khóa học đối với trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập; giúp sức tiền đóng học phí cho trẻ em mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Về cơ chế nâng chuẩn chuyên môn được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: “Các quy định về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 70 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn”.

=> đồ chơi mầm non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non

lúc này, tổng số giáo viên mầm non (bao gồm cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên, trong các số ấy số lượng giáo viên đạt chuẩn trình độ trung cấp trở lên là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Nếu tính đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 107.150 (chiếm 33,8%). Tổng kinh phí đào tạo nâng chuẩn là khoảng 857,2 tỷ đồng, nếu thực hiện theo lộ trình 5 năm thì mỗi năm chi chỉ khoảng 171,4 tỷ vnđ và Chi tiêu có thể cân đối.