🔊🔊Do nhu cầu mở rộng thị trường, Thanh lý 247 cần gom lô hàng CPU SỐ LƯỢNG LỚN
Các loại CPU 1K-3K CPU dùng cho máy chủ / server.
Các loại CPU mã hàng/ dòng E3-1200, E5600, X5600, E5-2600 hỗ trợ gắn cho các dòng máy chủ sử dụng CPU support socket 1366, socket 2011

✅CPU Intel Xeon Processor E5-2600 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E5-2600-v2 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E5-2600-v3 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E5-2600-v4 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200-V2 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200-V3 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200-V4 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200-V5 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E3-1200-V6 Series
✅CPU Intel Xeon Processor E5600 Series
✅CPU Intel Xeon Processor X5600 Series
-------------
Vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết nhất!
📮Email: info@thanhly247.vn
🌐Website: www.thanhly247.vn
☎Hotline: 0936 300 136
#THANHLY247
#thanhlyCPU
#thanh_ly_CPU
#thumuahangthanhlyCPU
#Thu_Mua_Hang_Thanh_Ly_CPU
#thanhlyCPUServer
#Thanh_ly_CPU_Server
#thumuahangthanhlyCPU_Server
#thanh_ly_CPU_Intel_Xeon_Processor
-------
Vui lòng xem thêm tại đây http://bit.ly/2IctASk để biết thêm thông tin chi tiết!