Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm sau:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông có thể là tổ chức, có thể là cá nhân chủ nghĩa; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong khuôn khổ số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp độc nhất vô nhị được quyền phát hành cổ phiếu và tham dự huy động vốn trên thị trường chứng khoán.


1. Chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty cổ phần:
– Chuẩn bị 02 CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân sao y công chứng không quá 3 tháng của toàn bộ các cổ đông góp vốn.
- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
- Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
- Chuẩn bị kê khai thông tin thành lập công ty cổ phần:
+ Chuẩn bị đặt tên công ty cổ phần: Tên công ty sẽ bắt đầu bằng: Công ty Cổ phần + Tên riêng. thí dụ: Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ ABCD, Công ty Cổ phần sinh sản Thương Mại XYZZ
+ Chuẩn bị địa chỉ công ty cổ phần: Chọn địa chỉ công ty có số nhà, đường, khu phố, quận. huyện… rõ ràng. Không được đặt địa chỉ tại những tầng chung cư có chức năng để ở, chỉ có thể đặt ở những lầu tại chung cư có chức năng kinh dinh thương nghiệp.
+ Chuẩn bị đăng ký ngành nghề kinh dinh hoạt động hiện thậtcông ty
+ Chuẩn bị đăng ký mức vốn điều lệ: Đăng ký vốn điều lệ trên 10 tỷ đóng lệ phí môn bài 3 triêu/năm. Đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống đóng lệ phí môn bài 2 triệu/năm.
+ Chuẩn bị người đại diện theo pháp luật là ai trong số các cổ đông? Hoặc có thể chọnngười khác không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn làm người đại diện theo pháp luật (người đại diện theo luật pháp có thể đứng chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc/ chủ toạ hội đồng quản trị hoặc chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty).


2. Các bước đăng ký công ty cổ phần
Để bạn nắm hình dung được toàn bộ quy trình mở công ty cổ phần, Trung tâm xin giới thiệu
tổng quan 6 bước thành lập doanh nghiệp cổ phần:
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh dinh

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và trả
lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử dùng chữ ký số công cộng:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và trả lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông báo nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp thức được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo luật pháp kê khai thông báo, tải văn bản điện tử của các giấy má chứng nhận cá nhântại Cổng thông báo nhà nước về đăng ký doanh nghiệp để được cấp account đăng ký kinh dinh
gười đại diện theo luật pháp sử dụng account đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và chuẩn xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp thức


Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần
+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp thức, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong hạn 03 (ba) ngày làm việc.
Nếu từ chối cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông tin cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong kì hạn 03 (ba) ngày làm việc.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử dùng chữ ký số công cộng:
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin sang cơ thuế quan để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ thuế quan, Phòng Đăng ký kinh dinh cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp thức, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử dùng Tài khoản đăng ký kinh dinh:
Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh dinh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi nhận được thông tin về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo luật pháp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo luật pháp có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh dinh hoặc nộp qua đường bưu điện.
Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu hợp nhất.
Nếu quá kì hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh dinh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.
Người đại diện theo luật pháp chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và xác thực của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh dinh tại thời khắc nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
Bước 4: Khắc dấu tròn công ty, dấu chức danh và ban bố mẫu dấu tròn công ty cổ phần lên cổng thông tin nhà nước
Bước 5: công bố thông tin thành lập công ty tới cổng thông báo nhà nước
Bước 6: Kế khai nộp thuế môn bài, chữ ký số, đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử cho công ty cổ phần
+ Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách dùng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp (Nếu bạn chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộc phải mua chữ ký số điện tử để thực hành được bước đóng thuế môn bài này)
+ Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông tin phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT
+ thực hành việc báo cáo thuế, và làm sổ sách hàng tháng,quý, năm.Lưu ý quan trọng : báo cáo thuế định kỳ là công việc quan trọng bậc nhất trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Nếu sau khi thành lập doanh nghiệp mà các bạn không thực hành bước này vì bất cứ lý do gì thì sau này doanh nghiệp của bạn sẽ bị vướng mắc về thuế và bị phạt tốn kém nhiều chi phí giải quyết.


Nếu bạn cảm thấy quy trình này mới có phần phức tạp, tham khảo dangkykinhdoanhdanang hoặc gọi trực tiếp chúng tôi qua hãy liên quan qua email "admin@nhatviet.com.vn" hoặc Hotline 0905 430 439 (Zalo) - Điện thoại : 02363 608 979 để được tham vấn miễn phí. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần tiết kiệm, tốc độ và chính xác.