Dịch vụ giấy phép con
Khái niệm giấy phép con và điều kiện cần thiết để đăng ký.
Một doanh nghiệp khi mở đầu khởi nghiệp sẽ nghĩ tới ngay giấy phép buôn bán và con dấu là đủ. Hiển nhiên tùy thuộc các ngành nghề buôn bán theo phép tắc sẽ có các loại giấy phép khác đi kèm. Ví dụ kinh doanh nhà hàng cần có thêm giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán cầm đồ cần giấy phép an ninh trật tự...v.v
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất.

>>> xem thêm:ho so xin giay phep kinh doanh hoa chat

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo phép tắc của pháp luật, có ngành nghề bán buôn hóa chất;
cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng đòi hỏi trong buôn bán hóa chất cụ thể: đòi hỏi đối với nhà xưởng, kho chứa; đòi hỏi đối với công nghệ, trang bị, dụng cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất.
vị trí, diện tích kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có cửa hàng hoặc vị trí bán buôn, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ theo nguyên tắc của pháp luật;
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an ninh hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của shop kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng tạo ra, bán buôn và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận tạo ra, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất(hóa chất e-chem)


Đối với hóa chất hạn chế buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của tổ chức có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an ninh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền chứng minh cam kết các điều kiện an ninh về phòng cháy và chữa cháy đối với từng shop tạo ra không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;
Bản vẽ toàn thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải luôn tự tin các thông tin về địa điểm nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền áp dụng đối với thửa đất kiến tạo nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an ninh hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
Phiếu an ninh hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong nơi bán buôn bán.
Bản giải trình nhu cầu bán buôn hóa chất hạn chế tạo ra, buôn bán (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh).