Tình hình là muốn tút lại cho chiếc xe đạp cùi cùi của mình để tập thể dục thể thao với mọi người , cả nhà chỉ giúp em mấy chỗ nào xe đạp giá cả phải chăng sẵn sửa lại cái đề bị kẹt nên không lê đề được , ưu tiên mấy chỗ sơn màu chói chói như màu xanh dạ quang í
xe em đây