<font size="3">Gửi các mẹ 1 số khach sạn tại Đà Lat để các mẹ lựa chọn trước khi đi nhé:
Resort: Hoàng Anh Đất Xanh, Ana Madara, Cadasa, Eden...
Khác sạn 5 sao: Đà Lạt Palace...
Khách sạn 4 sao: Blue Moon, Samy, Saphir, La Sapinette, Ngọc Lan...
Khách sạn 3 sao: Phố Núi, Gofl 3, Thi Thảo, Đà lạt Plaza, Rive Prince, Kỳ Hòa, Rum Vàng, Mai Vàng...
Khách sạn 2 sao: Thắng Lơi, Duy Tân, Nam Nguyên, Tulip, Reveto, Đỗ Quyên, Gofl1, Gofl 2, La Pensee, Goft Night...
Khách sạn 1 sao và mini: Duyên Hải, Phương Huy, Tri Giao, Nam Khang, Hoài Thu, Tầm Xuân, Cúc Vàng ...
Khách sạn thì còn nhiều lắm, em sẽ bổ sung thêm để các mẹ lựa chọn cho phù hợp với kinh phí chuyến đi của gia đình mình.
</font>