Các Mẹ nào đã đi nha trang hay đà lạt giúp với. 2 vc tui định đi mà đang không biết đi ntn cho hợp lý đây
Mẹ nào đi rùi cho xin tí kinh nghiệm là bây giờ theo tour hay tự mình xếp thì hợp lý.
Giá vé thì như thế nào đây