Chào hội Hackintosh. Mình download OSX 10.9 trong thread cafi đặt nhanh OS X 10.9.2 bằng Windows. Tình hình là mình đã thử dùng lệnh UseKernelCache= No rồi mà nó vẫn reboot lại. Pro nào giúp em với, em dùng Chameleon Bootloader. Tiện hỏi là làm thế nào để AMD Radeon 8850M hoặc Intel HD Graphics 4400 full QE/CI được ạ