em vừa được cho cái macbook cũ, cấu hình như sau:
Model Name: MacBook

Model Identifier: MacBook4,1

Processor Name: Intel Core 2 Duo

Processor Speed: 2.4 GHz

Number Of Processors: 1

Total Number Of Cores: 2

L2 Cache: 3 MB

Memory: 2 GB

Bus Speed: 800 MHz

Boot ROM Version: MB41.00C1.B00

SMC Version (system): 1.31f1

Serial Number (system): WQ808HHB0P1

Hardware UUID: DC20CBF9-9B5A-5345-8295-F8E1D195D675

Sudden Motion Sensor:

State: Enabled

giờ em muốn nâng ram thì lên tối da dc bao nhiêu, rồi ai có kinh nghiệm cài lại giùm em bản mới
hiện giờ đang chạy 10.5.8 ko cài dc các phần mềm mới, ai giúp giùm em cái.