Laptop của mình mới cài đặt được Mac OS, nhưng mình không thể kết nối vào wifi để vào internet được. Các giúp mình tìm kext cho card mạng "Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230" này với

thanks