- Em tạo bộ cài Win7 trên Macbook ME662, khi đã chọn đường dẫn ISO image và ấn continue thì máy báo lỗi như sau:
"Your bootable USB drive could not be created
Boot Camp only supports 64-bit Windowns installation on this platform. Please use an ISO file for 64-bit Windows installation."

- Các bác giúp em với? Em nghĩ là nó đòi file ISO Win7-64bit, nhưng mà em đã down Win7-64bit rồi nó vẫn báo như thế.?