Trước tiên em xin lỗi vì nếu có đặt tiêu đề sai thì xin bỏ qua ạ. Em mới cài thành công Mac OS 10.9 final trên con dell n5110, core i3 đời 2, ram 4GB, HDD toshiba 320gb. Em làm theo hướng dẫn của trang webinsanelymac.com/forum/topic/271573-guide-dell-inspiron-n5110/
, nhưng trong đó có 1 phần e ko hiểu và làm thế nào để edit cái kext cả mong mấy anh chỉ dùm.
Customisations

if you like to make your notebook accessories act like on real MacBook Pro
you can follow this part
  • card reader ---> use AnyCardReader kext and edit info.plist with your card pro id and ven id
    edit idproduct &idvender under all except Fake Apple Card Reader SCSI Inject AnySDCardReaderAppleSBC AnySDCardReaderAnySBC

  • Webcam to act Like on MacBook Pro 8.x
    edit FaceTime kext --> edit idproduct &idvender under the three Fake Built-in FaceTime HD Camera Device entry .