Lúc trước mình có cài bản 10.8.2 lên laptop, mà lúc đó chia có 30GB. Giờ sắp hết rồi. Cho mình hỏi có cách nào gộp phân vùng mà ko mất dữ liệu ko? Ai biết chỉ mình với. Tks mọi người nhiều