Hiện tại, nhà em không có mạng để tải iAtkos ML2 10.8.2. Ai có file hoặc đĩa bán cho em. Em ở Tp.HCM. Xin cảm ơn.