Bạn nào rành cái này giúp mình với. Khi cài Unibeat thì nó báo lỗi này "the installer encountered an error that caused the installation to fail. contact the software manufacturer for assistance", tạm dịch là "trình cài đặt gặp phải một lỗi mà gây ra cài đặt bị lỗi.liên hệ với các nhà sản xuất phần mềm để được hỗ trợ".
thử đi thử lại rồi mà vẫn không được. xử lý thế nào vậy các bạn? thanks