mình có con macbook white a1181 dùng bên mac os khởi động cực lâu tầm 15' vào trong thì dùng bình thường, mình khởi đôg win thì vẫn nhanh 2-3'... Ổ cứng + ram cũng đã thay thử, resert Pram ( opt + com + P + R) cũng đã làm nhưng tình trạng vẫn vậy khởi động bên MAC OS vẫn cực lâu, mong mọi ng giúp đỡ............