Mình đã cài đặt xong iATKOS L2 nhưng không đăng nhập được App Store ( Đăng nhập Iturne OK nhưng App Store thì bao lỗi như trong hình)
Bác nào biết sửa lỗi này giúp mình với..........

Cám ơn nhiều!

Đã Fix thành công bằng tools Thanks All đã quan tâm

1. - downloaded tool EFI Studio ( Cái này tìm google nhé) , selected Ethernet, selected Add Device.
Add thêm đoạn này vào File máy hiện thị ra
<key>PCIRootUID</key>
<string>1</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
Then clicked write to com.apple.boot.plist.
Xóa bỏ File library>preferences>system configuration> NetworkInterfaces.plist
Xóa bỏ card mạng---> Reboot
Đăng nhập Add card mạng vào ---> đăng nhập app store OK