Máy mình là aspire 4750, wifi ar5b97, dùng ở 10.7 ngon, up lên 10.7.4 thì tạch, có ai giúp đc ko?
Tks nhiều