hiện tại có rất nhiều patch cho audio trên hackintosh nhiều nhất vẫn là của Realtek.
Vậy vì sao phải patch AppleHDA?
có lẽ anh em dùng hackintosh cũng biết là không phải phần cứng nào cũng tương thích với MAC OS X vì vậy mới phải có thêm các patch, kext ...
để có âm thanh trên hackintosh thì có 2 cách để làm hoặc dùng AppleHDA đã patch sẵn hoặc cài thêm kext khác mà nổi bật nhất là voodooHDA. Trong cả 2 cách trên thì mình thấy AppleHDA là tốt nhất cho cụ thể từng card âm thanh và voodooHDA thì tương thích với rất nhiều loại card khác nhau chính vì vây mà voodooHDA lại hay lỗi: âm thanh không tốt (rè,ù...), hay hp, mic.. không hoạt động... một số bạn không thể tìm được appleHDA patched nên phải dùng voodooHDA (trong dó có mình)
mình mạo muội lập topic này để anh em cùng nhau thảo luận (giúp đỡ) về cách patch AppleHDA
Bạn nào có kinh nghiệm hoặc mong ước giống mình thì vào cùng nhau chia sẽ thảo luận xin chân thành cảm ơn.