http://no5.upanh.com/b2.s1.d4/861603...0706130040.jpg
[ úp ảnh mà ko xem được vậy ta]
Có ai bị giống em không, máy của em cấu hình là:
HP Dv 2600
CPU: T7250 2.0
Graphics: GMAX3100 144Mb
Mac Os: 10.7.2

+driver nhận đủ chỉ có mỗi cái khoản màn hình là có vấn đề.

Khi em boot bằng lệnh arch=i386 thì nó nhận nhiều độ phân giải 1280x800, 1024x760,800x600.... Nhưng bị 4 màn hình như hình bên trên.
Nếu em boot bình thường thì chỉ nhận độ phân giải mặc định là 1240x768 và Graphics chỉ 64 Mb
( ai có cách giải quyết giúp em với.