Cho tớ hỏi là card trên thì max res là nhiu z và mún chỉnh khác đi thì làm cách nào.. của mình nó chỉ nhận 1024.768 thui. còn bên win 7 là 1366x768 .... tớ xài iATKOS 10.7.2 . Cám ơn nhiu