Các bạn xem cấu hình của máy mình có thể cài MAC OS không (version 10.6.3), tại sao mình cài mà đến lúc format ổ đĩa lại bị lỗi, nhờ mọi người giúp đỡ? thèm con Mac quá. mình cài song song với win7.

Thanks all.