ai giúp cái card EVGA 8400GS 1gb DDR3 làm sao nó nhận được
pm: đã thử Pacth DSTD
enabler..v..v...
ai có kext cho mình xin, chứ mình hết cách với em nó ùi...:hot: