Bác nào chỉ giùm em cách xoá Guest User ở màn hình đăng nhập Mac OS X Lion với,Em mới dùng Mac nên không biết phải xoá ở đâu cả,vào User Account cũng không thể xoá được nữa,bác nào biết thì chỉ giùm em với nhé.Thank các Bác nhé