Em đang dùng bản Lion DP4, lúc di chuột cảm thấy bị ngược rất khó chịu. Không biết chỉnh về chế độ cũ kiêu gì, bác nào biết bảo giúp em với.