Em cài win mac. Cho con G41MT - S2P. Nvi Gf 8600GS, core 2 quad intel.... Em cài xong r`. Đã nhận diện đầy đủ. Nhưng sau khi em set cho màn hình lại ở chế độ 1024 x 768 75 hzt. Thì lúc đó màn hình xanh da trời, ko thấy gì nữa hết. RS lại vẫn vậy. Không điều khiển lại, boot lại mấy lần vẫn ko đc. H em phải làm sao. Đã thử rs lại nhìu lần