các bác pro xem giùm em con này coi có cài được mac không nhe! thank
HP G42 360TX
Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA ATI Radeon HD 5470

CPUZ
tiện thể máy em chỉ hỗi trợ ATA liệu có cài được không. BIOS của em không chỉnh được qua AHCI