KHi các cá nhân, tổ chức nào đó muốn thành lập cho mình 1 văn phòng TNHH thì rất là cực khổ, bởi phải gián tiếp nhiều công đoạn, soạn thảo văn bản và tạo dựng hồ sơ....Qua nhiều công đoạn mà bạn không thể nào giải quyết được hết. Nhưng khi bạn đến với công ty luật đức chánh công ty tôi thì bên mình sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời điểm khi thành lập văn phòng TNHH


Khi bạn muốn thành lập công ty tnhh thì trước hết bạn phải biết được văn phòng TNHH là gì ?

doanh nghiệp THNN là doanh nghiệp mà số lượng nhân viên công tác trong này không được vượt quá 50 người. Chủ quản của doanh nghiệp TNHH có thể là 1 bản thân hay là 1 tổ chức nào đó chẳng hạn.
Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam đoan góp vào công ty.

doanh nghiệp TNHH phải được bộ chứng nhận và phải có được giấy phép kinh doanh hẳn hoi thì mới được tư cách pháp nhân cho văn phòng đó.

công ty TNHH phải hoạt động theo đúng quy định mà bộ công thương đưa ra và không được phát hành cổ phần của văn phòng

hiện giờ, công ty TNHH có 2 hình thức :

văn phòng có 1 thành viên : Là doanh nghiệp mà chủ quản của công ty đó là 1 bản thân hay 1 tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý về pháp luật. Thêm nữa doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản của doanh nghiệp theo tổng số vốn của văn phòng.

Các bạn Thêm thông tin quy trình thành lập công ty cổ phần
Loại hình thứ hai là doanh nghiệp TNHH nhiều thành viên: Chủ quản của văn phòng này là 1 cái tôi hoặc 1 tổ chức. SỐ nhân viên hoạt động trong văn phòng này không được vượt quá 50 thành viên theo như điều lệ mà bộ đưa ra. Thêm nữa văn phòng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ như doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

KHi muốn tạo dựng văn phòng TNHH thì bạn phải biết được điều lệ khi xây nên văn phòng
Theo như quy định trong luật văn phòng điều thứ 13 được phát hành năm 2005 thì khi xây dựng văn phòng TNHH phải làm đúng với được những điều sau:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cái tôi nước ngoài có quyền tạo thêm và quản lý doanh nghiệp TNHH tại Việt Nam theo điều lệ của Luật này, trừ trường hợp Điều khoản tại khoản 2 Điều này.....

ta có thể xem tại cho mình tại website luatducphat.vn

Xem thêm những thông tin cần thiết dành cho các bạn trong việc thành lập văn phòng đại diện tại việt nam