Thiếu chỗ đỗ xe ô tô là vấn đề xảy ra thường xuyên ở rất nhiều công trình cao tầng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, gây áp lực lớn lên hạ tầng thành phố.gui ban lai du an golden bay


Ngày 17/3/2016, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP. Hà Nội trong thời gian tới. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận, cuối tháng 3/2016 Thành Ủy Hà Nội đã ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy cụ thể như sau: ăn hộ sky dream




Trong đó, đáng chú ý có nhiệm vụ liên quan đến việc chỉ đạo các sở liên quan và các chủ đầu tư xây dựng công trình, trung tâm thương mại, khu đô thị:đất nền giá rẻ