Công nghệ thông tin phát triển giúp cho các ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp hơn. Nhờ có các ứng dụng công nghệ thông tin, mọi công việc được hoàn thành nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp doanh nghiệp tạo dựng môi trường chuyên nghiệp, tác phong làm việc nhanh chóng. Một trong những ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến nhất chính là hệ thống máy chủ.
Để có được hệ thống máy chủ, các doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ thuê máy chủ để đảm bảo chất lượng của máy chủ và chất lượng của môi trường hoạt động máy chủ - chỗ đặt máy chủ . Tuy nhiên với một số doanh nghiệp, ngoài hệ thống máy chủ, còn có nhu cầu sử dụng máy chủ để chạy thử chương trình, ứng dụng ….Với những nhu cầu sử dụng máy chủ khác của doanh nghiệp thì máy chủ ảo được coi là giải pháp tối ưu nhất.
Máy chủ ảo được tạo ra từ máy chủ vật lý nhờ phần mềm ảo hóa. Phần mềm ảo hóa VmWare là phần mềm ảo hóa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Sử dụng phần mềm ảo hóa, doanh nghiệp có được máy chủ ảo phù hợp với nhu cầu sử dụng và nhiều lợi ích khác:
- Dùng thử 1 hệ điều hành mới, khác hệ điều hành đang chạy trên máy vật lý.
- Sử dụng song song 2 hệ điều hành với những ứng dụng cần thiết thích ứng trên mỗi hệ điều hành.
- Sử dụng được chương trình, phần mềm thích ứng với một hệ điều hành khác với hệ điều hành đang sử dụng.
- Test một chương trình, phần mềm mới trên nhiều hệ điều hành khác nhau
- Tạo được môi trường riêng cho các ứng dụng.