Chỉ phải người lao động nằm trong nhóm tuổi 18 tới 35 tuổi là cũng có thể XKLĐ sang Nhật làm việc. Thế mà không nên đơn hàng nào người cần lao trong nhóm tuổi này đều có cơ hội trúng tuyển.Đa phần các đơn hàng thật đều phù hợp với lao động trẻ trong độ tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng lựa chọn cần lao trong độ tuổi này), còn lại hơn 30% đơn hàng thích hợp với lao động trên 30 tuổi. Người cần lao Có thể đọc thêm bảng đơn hàng thích hợp với lứa tuổi trong ảnh minh họa bên dưới đây.

Lưu ý:

- Người lao động trong lứa tuổi 18 - 29 có rất nhiều tuyển lựa đơn hàng: nông nghiệp, thực phẩm, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây đắp. Đây được coi như là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người cần lao thuộc nhóm tuổi này thì Có thể tham gia hầu như các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật.

Nhất là độ tuổi 18-20 được coi như là lứa tuổi đẹp tỏa sáng nhất nhập cuộc xuất khẩu sang Nhật Bản.

- Người cần lao trong lứa tuổi 30 - 35 có sự chọn lựa đơn hàng ít hơn các cần lao trẻ. bình thường, người cần lao trong nhóm tuổi này sẽ có được ưu tiên chọn lựa một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản chế biến thực phẩm, dệt may, cơ khí. căn do tại vì đối với các đơn hàng này, xí nghiệp Nhật thích các cần lao lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống không ít hơn.

vì vậy, nếu như thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề làm nông nghiệp, dệt may (với cần lao nữ) và có tay nghề làm xây dựng, Xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí (với lao đông nam) Có thể đăng kí đi Nhật Bản. nếu chọn lựa tham gia những đơn hàng ưu tiên cần lao khá nhiều tuổi như nêu trên thì thời cơ trúng tuyển của người cần lao 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn những lao động trẻ khá nhiều.

- Đối với người cần lao trên 35 tuổi, gần như không có đơn hàng nào tương thích. các xí nghiệp Nhật Bản thông thường tuyển cần lao Việt Nam sang Nhật với tầm tuổi tối đa 35 tuổi. hơn thế, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như không còn kĩ năng đi Nhật Bản này. Để Có thể đi Nhật Bản, người cần lao sẽ phải nên chờ đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển cần lao trên 35 và không quá 36 tuổi.

phổ thông, bằng xí nghiệp Nhật tuyển gấp lao động hay các ngành nghề nhóm xây cất ít cần lao đăng kí thì mới tuyển lao động trên 35 tuổi. thành ra, nếu như người lao động 34 -35 tuổi trở lên, đã có công tác bất đổi ở Việt Nam thì phải tìm hiểu lúc đầu có quyết định sang Nhật Bản.